Free recharge card in Nepal

रिचार्ज काड जित्नको लागी एउटा प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने छ र त्यो प्रश्न यो लिंन्कमा पाउनु हुनेछ । http://lyksoomu.com/16ppa